ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ / Certification

To πιστοποιητικό επάρκειας Eλληνομάθεια.
Πως να συμπληρώσετε την αίτηση:
Στο σημείο που λέει…
Στην συνέχεια συμπληρώστε απαραίτητα τα στοιχεία της κατάθεσης.
Αριθμός κατάθεσης (*): θα βάλετε τον order number τις παραγγελία σας
Αιτιολογία κατάθεσης: (*) ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου
Ποσό κατάθεσης (ευρώ): (*) το ακριβές ποσο πχ 65
Ημερομηνία κατάθεσης: (*) την ημερομηνία που έγινε η πληρωμή

Showing all 6 results

Showing all 6 results